Despre noi

Din 1994, anul fondării Editurii „Lyceum”, am acumulat o bogată experiență în redactarea manualelor, auxiliarelor didactice, lucrărilor științifice, precum și a cărților captivante pentru copii, a versurilor și romanelor inedite pentru publicul larg.

Misiunea noastră rezidă în crearea unui produs final, care să corespundă așteptărilor Dvs. atât în calitate de autor, cât și în rol de cititor.

Activitatea Editurii „Lyceum” vizează dezvoltarea potențialului celor interesați de carte, de programe de pregătire flexibile, racordate la cerințele societății actuale, iar calitatea serviciilor a fost probată de-a lungul timpului.

În acest sens, manifestăm seriozitate și profesionalism în prestarea serviciilor la toate etapele: de la consiliere editorială, redactare, tehnoredactare, grafică, până la finalizarea activității de editare – tipărirea unei cărți utile și indispensabile pentru formarea și dezvoltarea unei persoane integre și a unui cititor cult.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *